(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gamybos ir prekybos planai (2020 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-02-03
Iki 2020-03-06
Paraiškų priėmimas baigėsi
Tikslas – žvejybos ir akvakultūros produktų rinkos organizavimo gerinimas.
 
Pagal priemonę remiamos veiklos – Reglamento (ES) Nr. 1379/2013 28 straipsnyje nurodytų gamybos ir prekybos planų rengimas ir įgyvendinimas:
  • Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklėse numatytų gamybos ir prekybos planų rengimas;
  • žvejybos produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 32, 33 ir 37 punktuose, įgyvendinimas;
  • akvakultūros produktų gamintojų organizacijų taikomų priemonių, numatytų Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių 34, 35 ir 37 punktuose, įgyvendinimas.
 
Paraiškas gali teikti Žvejybos produktų gamintojų organizacijų ir akvakultūros produktų gamintojų organizacijų pripažinimo ir pripažinimo panaikinimo taisyklių tvarka pripažinta žvejybos produktų gamintojų organizacija ir akvakultūros produktų gamintojų organizacija (toliau kartu vadinamos gamintojų organizacijomis) ar gamintojų organizacijų asociacija.
 
Didžiausia galima paramos žuvininkystės projektui suma yra 200 tūkst. eurų per metus. Projektams įgyvendinti gali būti suteikiama parama iki 75 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Šiam paramos paraiškų priėmimo etapui skiriama 400 000 Eur.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 09:54