(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Pagrindinių arba pagalbinių variklių keitimas arba modernizavimas (2019 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-10-07
Iki 2019-12-06
Priemonės konkretus tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.
 
Remiama veikla – žvejybos laivo (-ų) variklio (-ių) pakeitimas.
 
Lėšos priemonės veiklos sričiai įgyvendinti skiriamos iš Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir bendrojo finansavimo lėšų, numatytų valstybės biudžete.
 
Paramos paraiškas gali teikti ūkio subjektas, nuosavybės teise valdantis žvejybos laivą (-us) ir užsiimantis versline žvejyba Baltijos jūroje arba Baltijos jūros priekrantėje, arba vidaus vandenyse.
 
Paramos suma − iki 10 000 Eur vienam projektui.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 9 d. 10:48