(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Energijos vartojimo efektyvumas ir klimato kaitos švelninimas. Investicijos į laivą, energijos vartojimo efektyvumo patikrinimas, sistemos, tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-05-08
Iki 2017-07-07
Tikslas – paramos teikimas technologinės plėtros, inovacijų, įskaitant energijos vartojimo efektyvumo didinimui, ir žinių perdavimo gerinimui.
 
Remiamos veiklos:
  • investicijos į laivą ir žvejybos įrankius, kurių tikslas – mažinti teršalų arba šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir didinti žvejybos laivų energijos vartojimo efektyvumą;
  • investicijos į energijos vartojimo efektyvumo patikrinimus ir sistemas;
  • tyrimai, kuriais vertinamas alternatyvių varomųjų sistemų ir alternatyvaus korpuso dizaino poveikis.
 
Paramos paraiškas gali teikti įmonės, nuosavybės teise valdančios žvejybos laivą (-us) ir vykdančios verslinę žvejybą tolimuosiuose jūrų vandenyse ir (arba) Baltijos jūroje, išskyrus Baltijos jūros priekrantės žvejybos zoną ir (arba) Baltijos jūros priekrantės žvejybos zonoje ir (arba) vidaus vandenyse (atitinkamai turinčios: perleidžiamąją teisę į žvejybos galimybes jūrų vandenyse ir (arba) perleidžiamąją teisę naudoti verslinės žvejybos įrankius priekrantės žvejybai ir (arba) perleidžiamąją teisę į žvejybos vidaus vandenyse kvotą).
 

 
Aktuali informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:07