(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 m. veiksmų programa

Spausdinti

Administravimo ir įgyvendinimo taisyklės

Administravimo taisyklės
 
 
Įgyvendinimo taisykles
 
1  PRIORITETINĖ KRYPTIS. Jūrų laivyno pritaikymo priemonės
   
1. Laivų žvejybinės veiklos nutraukimas visam laikui:
 
 
 
 
 
4. Socialinio ir ekonominio pobūdžio priemonės:   
      
    
      3. Parama jauniesiems žvejams 
   
2 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystė ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

1. Akvakultūra:
    
      1. Investicijos į akvakultūros įmones
 
 
      2. Vandens aplinkosaugos priemonės
   
2. Žvejyba vidaus vandenyse:
 
 
      
 
 
3 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Bendrojo intereso priemonės
   
 
2. Kolektyviniai veiksmai:
 
      
 
 
 
 
4 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Tvari žuvininkystės regionų plėtra
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 14 d. 14:35