(ES) Parama | Nacionalinė mokėjimo agentūra
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos į bioekonomikos verslus (2023 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2023-10-02
Iki 2023-11-30
Intervencinės priemonės tikslas – remti žemės ūkio produktų perdirbimą į aukštos pridėtinės vertės produktus.
 
Bendrosios žemės ūkio politikos tikslas – skatinti užimtumą, augimą, lyčių lygybę, įskaitant moterų dalyvavimą ūkininkavimo veikloje, socialinę įtrauktį ir vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant žiedinę bioekonomiką ir tvarią miškininkystę.
 
Poreikiai:
  • skatinti beatliekę veiklą ūkiuose;
  • skatinti novatoriškų (naujoviškų) produktų iš biomasės gamybą;
  • skatinti bioekonomikos verslus.
Rezultatų rodiklis – kaimo įmonių, įskaitant bioekonomikos įmones, sukurtų naudojantis BŽŪP parama, skaičius.
 
Remiama veikla – veikla, susijusi su žemės ūkio produktų perdirbimu, pakeičiant jų cheminę ir fizinę sudėtį, tik į aukštos pridėtinės vertės produktus.
 
Paramos gali kreiptis:
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimo veikla;
  • juridiniai asmenys, ketinantys užsiimti žemės ūkio produktų perdirbimo veikla.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. rugsėjo 11 d. 10:35