Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-01
Iki 2021-12-31
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas – skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą.
 
Priemonės tikslinė sritis – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.
 
Kompleksiniai tikslai – aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra bei klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla:
  • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
  • įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
  • metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
 
Paramos gali kreiptis:
  • aktyvūs žemės ūkio subjektai (aktyvūs ūkininkai), auginantys ir (arba) gaminantys kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus ir nustatyta tvarka įregistravę valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
 
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:
  1. ekologiškų produktų gamybos sistema;
  2. ES pripažintų produktų gamybos sistema;
  3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.
 
Priemonės paraiškų rinkimo etapui skirta 332 925 Eur paramos lėšų.
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 10 d. 07:59