Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos (2018 m. I)

Spausdinti
Prioritetas – skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą.
 
Priemonės tikslinė sritis – pirminės žemės ūkio produkcijos gamintojų konkurencingumo didinimas skatinant integruotis į maisto tiekimo grandinę, vietinių rinkų plėtrą bei konkurencingų, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio ir maisto produktų, gaminamų tausojant aplinką, gamybos plėtrą.
 
Kompleksiniai tikslai – aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra bei klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla:
  • kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų sertifikavimas ir kontrolė;
  • įsitraukimo į kokybiškų žemės ūkio ir maisto produktų gamybą išlaidos;
  • metiniai įnašai už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.
Paramos gali kreiptis:
  • žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir (arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
Parama teikiama pareiškėjams, dalyvaujantiems vienoje iš šių kokybės sistemų:
  1. ekologiškų produktų gamybos sistema;
  2. ES pripažintų produktų gamybos sistema;
  3. išskirtinės kokybės žemės ūkio ir maisto produktų gamybos sistema.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 14:12