Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Tarptautinio bendradarbiavimo projektai) (2021 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-06-15
Iki 2021-07-15
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pasirengimas;
  • teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.
 
Paramos suma – iki 100 000 Eur vienam paramos gavėjui, paramos intensyvumas 100 proc.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. rugpjūčio 3 d. 13:04