Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (Teritorinio bendradarbiavimo projektai) (2017 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-06-01
Iki 2017-06-30
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • tarptautiniams vietos veiklos grupės (VVG) bendradarbiavimo projektams įgyvendinti pasirengimas;
  • teritorinių ir tarptautinių VVG bendradarbiavimo projektų įgyvendinimas.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.
 
Paramos suma:
 
  • kai prašoma parengiamosios techninės paramos tarptautinio bendradarbiavimo projektams, didžiausia skiriama viešosios paramos suma – 3 000 Eur;
  • kai prašoma paramos teritoriniams ir tarptautiniams bendradarbiavimo projektams įgyvendinti:
    • įgyvendinant teritorinio bendradarbiavimo projektą, didžiausia viešosios paramos suma vienam projektui – 100 000 Eur (nepriklausomai nuo partnerių skaičiaus);
    • įgyvendinant tarptautinio bendradarbiavimo projektą, didžiausia viešosios paramos suma Lietuvos partneriams – 100 000 Eur.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:45