Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas (2023 m. II)

Spausdinti
Parama teikiama:
- Teritorinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui, kurio pobūdis:
  • investicijos į žmogiškąjį kapitalą (pvz., mokymai);
  • investicijos į viešosios poilsio, laisvalaikio, rekreacinės infrastruktūros kūrimą ir (arba) atnaujinimą;
  • ekonominės veiklos vykdymas.
 
- Tarptautinio bendradarbiavimo projekto įgyvendinimui pasirengti (techninė parama) ir tarptautinio bendradarbiavimo projektui įgyvendinti.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių VVG arba dvisektorės VVG. Pareiškėjas privalo turėti vadovaujančiosios institucijos patvirtintą kaimo vietovių vietos plėtros strategiją arba dvisektorę vietos plėtros strategiją.
 
Paraiškų teikimo etapui skirta 1 504 444 Eur paramos lėšų.

Naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2023 m. liepos 31 d. 14:16