Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-08-02
Iki 2021-10-15
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas
 
Priemonės tikslinė sritis – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus išsaugant biologinę įvairovę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą, siekiant sumažinti vilkų (Canis lupus lupus) ūkiniams gyvūnams daromą žalą.
 
Kompleksinis tikslas – prevencinių priemonių taikymas siekiant sumažinti visuomeninio konflikto lygį išsaugant rūšių ir buveinių biologinę įvairovę.
 
Remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų (toliau – apsaugos priemonės), įsigijimas:
  • vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.
Paramos gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 m.) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas ir turintys 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre valdos valdytojo ir (ar) partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario vardu užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones.
 
Paramos suma – iki 5 000 Eur be PVM vienam paramos gavėjui.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. lapkričio 16 d. 15:07