Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą (2020 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-04
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas
 
Priemonės tikslinė sritis – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus išsaugant biologinę įvairovę ir ekosistemų subalansuotą funkcionavimą, siekiant sumažinti vilkų (Canis lupus lupus) ūkiniams gyvūnams daromą žalą.
 
Kompleksinis tikslas – prevencinių priemonių taikymas siekiant sumažinti visuomeninio konflikto lygį išsaugant rūšių ir buveinių biologinę įvairovę.
 
Remiama veikla – priemonių, kurios skirtos gyvuliams apsaugoti nuo vilkų (toliau – apsaugos priemonės), įsigijimas:
  • vielinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • juostinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • tinklinio elektrinio aptvaro ir (arba) jo dalių;
  • elektros tiekimo ir palaikymo įrenginio (-ių) ir (arba) jo (-ų) dalių.
 
Paramos gali kreiptis fiziniai (ne jaunesni kaip 18 m.) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla (deklaruojantys pasėlius ir žemės ūkio naudmenas bei turintys 2 priede nurodytų Ūkinių gyvūnų registre užregistruotų ūkinių gyvūnų) ir teisėtais pagrindais valdantys žemės sklypus, kuriuose numatoma įrengti apsaugos priemones.
 
Paramos dydis – iki 5 000 Eur be PVM vienam paramos gavėjui.
 
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga, t. y., iki balandžio 29 d. darbo pabaigos.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gegužės 13 d. 08:40