Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-09-01
Iki 2022-12-30
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ tikslinės srities „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas“ įgyvendinimo. 
 
Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinio tikslo – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida. 
 
Remiami sektoriai:
  • augalininkystė;
  • sodininkystė;
  • daržininkystė.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 941 464 Eur paramos lėšų.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 9 d. 13:51