Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos (pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas) (2016 m.)

Spausdinti
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ tikslinės srities „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas“ įgyvendinimo.  
 
Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinio tikslo – inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida.
 
Remiami sektoriai:
 
  • augalininkystė;
  • sodininkystė;
  • daržininkystė.
 
Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio subjektas, kuris, nepriklausomai nuo to vykdo ar nevykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą, atitinka bent vieną iš šių sąlygų:
 
  • pateikia vieną iš įrodymų, susijusių su žemės ūkio svarba, kad:
  1. jo metinė tiesioginių išmokų suma už praėjusius kalendorinius metus sudaro bent 5 proc. visų pajamų, kurių jis gavo už praėjusius finansinius metus iš ne žemės ūkio veiklos;
  2. jo vykdoma žemės ūkio veikla yra reikšminga, t. y. pajamos iš žemės ūkio veiklos sudaro ne mažiau kaip 33 proc. visų už praėjusius finansinius metus gautų pajamų;
  3. jo pagrindinė veikla ar įmonės tikslas yra žemės ūkio veiklos vykdymas.
  • nepriklausomai nuo vykdomos veiklos pobūdžio, už praėjusius metus gavo bendra ES tiesioginių išmokų sumą, neviršijančią 5 000 Eur.
 
Paramos dydis:
 
  • nepaisant to, įvyko draudžiamasis įvykis ar ne, pareiškėjui, apdraudusiam pasėlius ir (arba) augalus nuo iššalimo ir (arba) sausros, kai draudžiamasi nuo didesnių kaip 30 proc. produkcijos nuostolių, kompensuojama 65 proc. draudimo įmokos sumos, neviršijant kompensuojamų draudimo įmokų sumos dydžių 1 ha deklaruoto ploto pagal augalų rūšis. Pastarieji dydžiai nustatomi Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 9 d. 09:27