Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parengiamoji parama (KPP) (2015 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2014-12-06
Iki 2015-03-06
Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse, skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas, mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • vietos plėtros strategijų (VPS) rengimas;
  • pareiškėjo gebėjimų stiprinimas, mokymai ir bendradarbiavimas (įskaitant bendradarbiavimą tinkle) siekiant parengti ir įgyvendinti VPS.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG); nauja partnerystė – viešasis juridinis asmuo, veikiantis pagal pagrindinius partnerystės principo reikalavimus; dvisektorė VVG.
 
Paramos suma – 9 000 Eur kaimo vietovių VPS rengimui; 12 000 Eur  dvisektorių VPS rengimui.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 9 d. 09:35