Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama žemės ūkio vandentvarkai (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-05-03
Iki 2021-06-30
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis

Prioritetas – didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.

Tikslinės sritys:
 • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
 • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
 • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
 • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Paramos gali kreiptis:
 • savivaldybės;
 • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
 • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.
 
Paramos suma:
 • projektui – negali viršyti 300 000 Eur;
 • projektui, kuriuo rekonstruojami polderio melioracijos statiniai:
  • jei visi rekonstruojami melioracijos statiniai patenka į polderio teritoriją – negali viršyti 600 000 Eur;
  • jei tik dalis rekonstruojamų melioracijos statinių patenka į polderio teritoriją – negali viršyti 300 000 Eur.
 
Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM (išskyrus tuos atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 15 d. 09:38