Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama žemės ūkio vandentvarkai (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-05-04
Iki 2020-06-30
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas  didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.
 
Tikslinės sritys:
  • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
  • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Paramos gali kreiptis:
  • savivaldybės;
  • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
  • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.
 
Paramos suma:
  • projektui – iki 300 000 Eur;
  • rekonstruojamiems  polderiams – iki 600 000 Eur.
Paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų su PVM.

 
Aktuali informacija:
Apie paramą rodome:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 28 d. 16:37