Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama žemės ūkio vandentvarkai (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-05-02
Iki 2019-07-31
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas  didinti visų žemės ūkio veiklų konkurencingumą.
 
Tikslinės sritys:
  • investicijos į žemės ūkiui būtiną infrastruktūrą;
  • žemės ūkio veiklai naudojamų laukų drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • lauko drenažo inžinerinės infrastruktūros atnaujinimas;
  • lauko drenažo sistemų pritaikymas pagal keliamus aplinkosaugos reikalavimus;
  • vietinės reikšmės vidaus kelių rekonstravimas bei  įrengimas ir ariamos žemės kalkinimas pagal projektą.
 
Paramos gali kreiptis
  • savivaldybės;
  • melioracijos sistemų naudotojų asociacijos;
  • fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupė, veikianti pagal jungtinės veiklos sutartį, kurių nuosavybės teise priklausančios žemės ribos sutampa su konkrečios (rekonstruojamos) sausinimo sistemos(-ų) ribomis.
 
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. rugsėjo 13 d. 13:16