Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas. Aktuali redakcija nuo 2018 06 08

Spausdinti
(aprašas taikomas kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG darbui su vietos projektais pagal kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, paskelbtus po 2017 m. rugsėjo 1 d., ir žvejybos ir akvakultūros regiono VVG darbui su ŽRVVG vietos projektais)
 
Pavyzdinės dokumentų formos:
 

 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. lapkričio 23 d. 15:04