Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

2014–2020 m. programinio laikotarpio vietos projektų, pateiktų po 2017 m. rugsėjo 1 d. pagal vietos plėtros strategijas, įgyvendinamas bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo procedūros aprašas. Aktuali redakcija nuo 2020 05 19

Spausdinti
(aprašas taikomas kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG darbui su vietos projektais pagal kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, paskelbtus po 2017 m. rugsėjo 1 d., ir žvejybos ir akvakultūros regiono VVG darbui su ŽRVVG vietos projektais)
 
KOS įkainiai:
 
Pavyzdinės dokumentų formos:

 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. gegužės 20 d. 09:05