Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS (2015 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-05-11
Iki 2015-09-30
Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse; skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; didinti ūkių perspektyvumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą visuose regionuose.
 
Tikslinės kaimo vietovių VPS sritys – verslumo ir užimtumo kaime skatinimas, vietos iniciatyvos tęstinumo užtikrinimas; palankių sąlygų jaunimui įsikurti sudarymas, verslo kūrimo kaimo vietovėse skatinimas; skurdo rizikos kaimo vietovėse mažinimas; darbo vietų, ypač reikalaujančių kvalifikuotos darbo jėgos, išlaikymas ir kūrimas kaimo vietovėse; viešosios infrastruktūros kūrimo ir tvarkymo rėmimas, ekonominės ir socialinės  kultūrinės veiklos sutvarkytuose pastatuose skatinimas.
 
Tikslinės dvisektorės VPS sritys – pridėtinės vertės bei darbo vietų kūrimas visais žvejybos ir akvakultūros produktų tiekimo grandinės etapais; veiklos diversifikavimo verslinės žvejybos ar kituose sektoriuose rėmimas, mokymosi visą gyvenimą ir darbo vietų kūrimas žvejybos ir akvakultūros regionuose; žvejybos ir akvakultūros regionų gamtos išteklių gausinimas ir apsaugojimas, kova su klimato kaita.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • vietos plėtros strategijų (VPS) įgyvendinimas.
 
Paramos gali kreiptis kaimo vietovių vietos veiklos grupės (VVG) arba dvisektorė VVG.
 
Paramos dydis kaimo vietovių VPS ir dvisektorei VPS įgyvendinti apskaičiuojamas vadovaujantis paramos skyrimo VPS įgyvendinti metodika, kuri tvirtinama atskiru Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymu.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:42