Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Procedūros aprašo redakcija iki 2018 12 12 vietos projektams, gautiems pagal kvietimus paskelbtus po 2017 m. rugsėjo 1 d.

Spausdinti
(aprašas taikomas kaimo vietovių ir dvisektorėms VVG darbui su vietos projektais pagal kvietimus teikti vietos projektų paraiškas, paskelbtus po 2017-09-01, ir žvejybos ir akvakultūros regiono VVG darbui su ŽRVVG vietos projektais)
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gruodžio 13 d. 13:18