Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama smulkiesiems ūkiams (2019 m. I)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas.
 
Tikslinės sritys – efektyvesnis ūkininkavimas modernizuojant ūkius, užsiimant prekine gamyba bei konkuruojant rinkoje, didinant smulkiųjų ūkių ekonominį gyvybingumą.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) perdirbimas ir teikimas rinkai.
 
Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 metų fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir iki paramos paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį teisės aktų nustatyta tvarka.
 
Paramos suma – 15 tūkst. Eur vienam paramos gavėjui, išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos.
 
Žemės ūkio valdos ekonominio dydį, išreikštą standartine produkcijos verte (VED), galima sužinoti: prisijungus per elektroninius valdžios vartus ir nemokamai užsisakius ūkio duomenų peržiūrą (ūkininkas turi žinoti savo valdos numerį); informacija apie VED taip pat teikiama bendruoju VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro telefonu (8-5) 266 0620.
 
Paramos paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paramos paraiška gali būti pateikta ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga, ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
 
Atkreipiame dėmesį, kad tuo atveju, jeigu pareiškėjas pageidauja į prašomą finansuoti paramos sumą įtraukti išlaidas su PVM, paraiška gali būti pateikta tik spausdintine (popierine) forma NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniame paramos administravimo skyriuje.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 20 d. 08:29