Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti (2016 m.)

Spausdinti
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai – skatinti žinių perteikimą ir inovacijas žemės ūkyje, miškininkystėje ir kaimo vietovėse; visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą.
 
Tikslinės sritys – mokymosi visą gyvenimą ir profesinio mokymo žemės ūkio ir miškininkystės sektoriuose skatinimas; ūkių ekonominės veiklos rezultatų gerinimas ir palankesnių sąlygų ūkių restruktūrizavimui ir modernizavimui sudarymas; palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas; miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • mokymo kursų organizavimas pagal formalią Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą ir (arba) neformalias mokymo programas, kurios yra įtrauktos į Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro sudarytą neformalių mokymo programų sąvadą.
 
Paramos gali kreiptis mokslo, studijų ir mokymo institucijos; įstaigos, turinčios teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą.
 
Paramos suma – 200 000 Eur projektui įgyvendinti. 2014–2020 metų laikotarpiu vienam paramos gavėjui paramos suma negali viršyti 400 000 Eur.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 10 d. 12:50