Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-03-02
Iki 2020-05-29
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai: skatinti tvarų miškų valdymą; didinti miškų ūkio perspektyvumą.
 
Tikslinė sritis – miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą, rekonstrukciją.
 
Kompleksiniai tikslai:
  • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
  • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
  • klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.
 
Paramos gali kreiptis:
  • miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys);
  • miško valdytojų grupės.
Paramos suma  iki 200 000 Eur vienam projektui, paramos intensyvumas – 80 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 
Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos per „paraiškų dėžutę“ teikiamos 2 darbo dienomis trumpiau nei nustatyta paramos paraiškų priėmimo pabaiga, t. y., iki gegužės 27 d. darbo pabaigos.

 
Aktuali informacija:
 
Apie paramą rodome:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 11:35