Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama miškų infrastruktūrai gerinti (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-09-03
Iki 2018-10-31
Prioritetai: skatinti tvarų miškų valdymą; didinti miškų ūkio perspektyvumą.
 
Tikslinė sritis – miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miško plotų plėtra remiant miško kelių įrengimą, rekonstrukciją.
 
Kompleksiniai tikslai:
  • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
  • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
  • klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla: miško kelių su žvyro danga ir kitų su miško keliais susijusių įrenginių (statinių) įrengimas ir (ar) rekonstrukcija.
 
Paramos gali kreiptis:
  • miško valdytojai (fiziniai ar juridiniai asmenys);
  • miško valdytojų grupės.
 
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 14:13