Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-06-01
Iki 2022-07-29
Prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.
 
Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
  • yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
Paraiškų rinkimo etapui skirta 22 821 887 Eur paramos lėšų.
 
Paraiškos NMA gali būti teikiamos užpildant ŽŪMIS elektroninę dokumento formą. Pildant paraiškas per ŽŪMIS, jos gali būti teikiamos iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 24 val.
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugpjūčio 18 d. 10:33