Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2019 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis 
 
Prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.
 
Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
  • yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (paraiškos pateikimo dieną asmeniui dar nėra suėję 41 metai);
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos;
  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.
 
Didžiausias išmokos dydis – 40 000 Eur vienam pareiškėjui. 
 
Paramos paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paramos paraiška gali būti pateikta ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga, ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 

 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:42