Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (2015 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2015-11-16
Iki 2015-12-18
Paraiškų priėmimas (I kvietimas)
Nuo 2015-04-01
Iki 2015-04-30
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas – visuose regionuose didinti visų žemės ūkio veiklų gyvybingumą ir konkurencingumą, skatinti inovacines ūkių technologijas.
 
Tikslinės sritys – palankesnių sąlygų tinkamos kvalifikacijos ūkininkams pradėti veiklą žemės ūkio sektoriuje sudarymas, ir ypač kartų kaitos lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • žemės ūkio produktų gamyba;
  • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkas (fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą ir ūkį savo vardu), kuris paramos paraiškos pateikimo metu atitinka šiuos reikalavimus:
 
  • yra jaunesnis kaip 40 metų amžiaus;
  • turi reikiamų profesinių įgūdžių bei kompetencijos reikalavimų;
  • pirmą kartą steigiasi žemės ūkio valdoje ir ūkyje kaip ūkio valdytojas.

 
Informacija dėl 2015 metų I kvietimo paraiškų vertinimo
(paraiškų rinkimo laikotarpis 2015 m. balandžio 1–30 d.)
 
Norėtume informuoti, jog, vadovaudamasi Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2017 m. kovo 15 d. nutartimi Nr. eAS-190-146/2017, Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) priėmė sprendimą atnaujinti 2015 metų I kvietimo paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (toliau – Priemonė), surinkusių 75 atrankos balus, tinkamumo gauti paramą vertinimą.
 
Prieš išsiųsdama pareiškėjams informacinius pranešimus apie atnaujintą paraiškų vertinimą, NMA atliko paraiškose pažymėtų prioritetinių atrankos kriterijų tinkamumo vertinimą. Informaciniai pranešimai buvo išsiųsti tik tiems pareiškėjams, kuriems atlikus atrankos kriterijų vertinimą nustatyta, jog jie surinko 75 atrankos balus (iš viso nustatyti 93 pareiškėjai, kurie surinko vienodą 75 atrankos kriterijų balą).
 
Šiuo metu atliekamas tik tų paraiškų, dėl kurių pareiškėjai raštu informavo NMA, kad sutinka su informaciniame pranešime numatytomis sąlygomis, atitikties tinkamumo kriterijams vertinimas.
 
Informuojame, kad 2015 metų I kvietimui pagal Priemonę buvo skirta 20 000 000 Eur. Įvertinus 80–100 balų surinkusias paraiškas, panaudota 18 565 179 Eur paramos suma. Taigi liko nepanaudota 1 434 821 Eur paramos suma, kuri bus proporcingai padalinta visiems vienodą 75 atrankos kriterijų balą surinkusiems tinkamiems gauti paramą pareiškėjams.
 

 
Informacija dėl 2015 metų II kvietimo paraiškų vertinimo
(paraiškų rinkimo laikotarpis 2015 m. lapkričio 16 d. – gruodžio 18 d.)
 
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) informuoja, kad buvo pakoreguota projektų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ (toliau – Priemonė) pirmumo eilė.
 
Pagal pakoreguotą Priemonės prioritetinę paraiškų eilę bus vertinamos paraiškos, surinkusios 66 atrankos balus. Šiuo metu vertinamų paraiškų, surinkusių vienodą 66 atrankos kriterijų balą, yra 12. Pažymime, kad projektų pirmumo eilė sudaryta, vadovaujantis pareiškėjo paraiškoje nurodyta informacija apie atitiktį įgyvendinimo taisyklėse numatytiems atrankos kriterijams.
 
Informuojame, kad 2015 metų II kvietimui pagal Priemonę buvo skirta 10 000 000 Eur. Įvertinus 67–100 balų surinkusias paraiškas, panaudota 9 434 431 Eur paramos suma. Nepanaudotos paramos sumos likučio (t. y. 565 569 Eur) pakanka finansuoti visiems 12 pareiškėjų, surinkusių vienodą 66 atrankos kriterijų balą.
 

 
Aktuali informacija:
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:41