Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai (2015 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis 
 
Prioritetai:
 
  • skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys:
 
  • veiklos įvairinimas, mažųjų įmonių kūrimas ir plėtojimas, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama:
 
  • ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje. Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede nurodytas produktas. Viename projekte gali būti numatyta keletas remiamų ekonominės veiklos rūšių.
 
Paramos gali kreiptis:
 
  • kaimo gyventojai, įkaitant ūkininkus;
  • juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
 
Paramos dydis:
 
  • didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 200 000 Eur.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:33