Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas (2016 m. II)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai
 • visuose regionuose didinti ūkių gyvybingumą ir visų tipų žemės ūkio veiklos konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio sektoriuje.
 
Tikslinės sritys - fizinio potencialo modernizavimas ir restruktūrizavimas, ūkininkų pajamų iš žemės ūkio ir su juo susijusios veiklos didinimas, didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų gamybos skatinimas, atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo bioekonomikos tikslais skatinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
 • žemės ūkio produktų gamyba;
 • prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai (arba kooperatyvo, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu, supirktų iš savo narių jų ūkiuose pagamintų (išaugintų) žemės ūkio produktų apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas, surinkimas ir t. t.), perdirbimas ir tiekimas rinkai);
 • biodujų gamyba gyvulininkystės ūkyje iš ūkyje susidarančių atliekų. Pagamintos biodujos, šilumos ir elektros energija gali būti naudojamos tik valdos reikmėms;
 • trumpos rotacijos plantacinių želdinių įveisimas.
 
Paramos gali kreiptis:
 
 • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir valdą;
 • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir nustatyta tvarka savo vardu įregistravę valdą.
 
Paramos suma:
 
 • projektui negali viršyti 50 000 Eur (penkiasdešimt tūkstančių eurų), kai pareiškėjas teikia paramos paraišką supaprastintąja tvarka pagal Taisyklių 2 priede patvirtintą formą;
 • projektui negali viršyti 50 000 Eur, kai pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra nuo 8 000 Eur iki 50 000 Eur (pareiškėjas teikia paramos paraišką supaprastintąja tvarka pagal Taisyklių 2 priede patvirtintą formą);
 • projektui negali viršyti 200 000 Eur, kai pareiškėjas teikia paramos paraišką pagal Taisyklių 1 priede patvirtintą formą;
 • projektui negali viršyti 400 000 Eur, kai projekte numatyta įgyvendinti tik naujų gamybinių pastatų statybą ar esamų rekonstravimą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtinas investicijas;
 • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur be PVM;
 • ūkio subjektams, veisiantiems trumpos rotacijos plantacinius želdinius, didžiausia paramos suma projektui negali viršyti 30 000 Eur be PVM.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:28