Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą (visiems sektoriams, išskyrus pieno sektorių) (2015 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai:
 • visuose regionuose didinti ūkio subjektų gyvybingumą ir konkurencingumą, taip pat skatinti inovacines ūkių subjektų technologijas;
 • skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir tiekimą rinkai.
 
Priemonės tikslinės sritys:
 
 • didinti žemės ūkio ir maisto sektoriaus konkurencingumą;
 • skatinti didesnės pridėtinės vertės žemės ūkio produktų kūrimą;
 • diegti inovacijas, naujus technologinius procesus;
 • vystyti žemės ūkio produktų rinkodarą.
 
Kompleksiniai tikslai:
 
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla:
 
 • vaisių, uogų, daržovių bei grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • augalininkystės produkcijos perdirbimas ir (arba) rinkodara, perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 • mėsos perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • trečios kategorijos šalutinių gyvūninių produktų perdirbimas ir (arba) rinkodara;
 • pieno perdirbimas ir (arba) rinkodara.
 
Paramos gali kreiptis juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio produktų perdirbimu ir (arba) rinkodara.
 
Paramos paraiškos, pateiktos juridinio asmens kartu su partneriais, nepriimamos.
 
Didžiausias paramos dydis:
 
 • labai mažoms įmonėms ir mažoms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme – 3 000 000 Eur vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • vidutinėms įmonėms, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme, ir didesnėms nei vidutinės įmonės – 4 000 000 Eur vienam projektui ir 2014–2020 metų laikotarpiui;
 • įmonėms, kurios žemės ūkio produktų perdirbimo metu pagamina galutinį produktą, nepatenkantį į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priedą, tačiau skirtą maistui ir (arba) pašarams, taikomos nereikšmingos (de minimis) valstybės pagalbos reglamento nuostatos – 200 000 Eur.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 9 d. 09:34