Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą (2017 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Priemonės tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.
 
Kompleksiniai tikslai – aplinkos apsauga
 
Horizontalusis tikslas – užtikrinti subalansuotą teritorinę kaimo ekonomikos ir bendruomenių plėtrą, kurti darbo vietas ir jas išlaikyti
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • visuomeninės paskirties pastatų (išskyrus privačios nuosavybės teise valdomus pastatus), atnaujinimas (modernizavimas), rekonstravimas, kapitalinis remontas, pritaikant juos kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai; Visuomeninės paskirties pastatams šildyti skirtų katilinių, naudojančių atsinaujinančios energijos resursus, statyba.
  • inžinerinių statinių statybos darbai: naujų susisiekimo komunikacijų statyba ir (arba) esamų rekonstravimas ir kapitalinis remontas (kaimo vietovės ribose esančių ir priklausančių savivaldybei vietinės reikšmės viešųjų kelių, gatvių, jų atkarpų, šaligatvių statyba, rekonstravimas ir kapitalinis remontas, privažiavimų prie visuomeninės paskirties statinių arba prie rekreacinių zonų transporto priemonėms privažiuoti ir (ar) pastatyti skirtos infrastruktūros įrengimas ir (arba) esamos rekonstravimas, naujų pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas ir (arba) esamų rekonstravimas); inžinerinių tinklų ir kitos susijusios infrastruktūros statybos darbai (geriamojo vandens tiekimo sistemų nauja statyba ir (arba) rekonstravimas; vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas ir (arba) rekonstravimas; paviršinių nuotekų tinklų ir susijusios infrastruktūros, atliekant paviršinio ar gruntinio vandens surinkimą ir nuleidimą nuo viešųjų kaimo teritorijų, nauja statyba, rekonstravimas arba kapitalinis remontas; dangų rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas; apšvietimo inžinerinių tinklų atnaujinimas ir plėtra), viešųjų poilsio, sporto, laisvalaikio, rekreacinės ir kitos paskirties inžinerinių statinių (pvz., aikštės, turgavietės,  sporto aikštelės, atviri statiniai žiūrovams, persirengimo kabinos, vaikų žaidimo aikštelės, pažintinių takų danga) įrengimas ar esamų sutvarkymas;
  • kiti nekilnojamojo turto pagerinimo statybos darbai, kurie pagerina nekilnojamąjį turtą bei padidina jo balansinę vertę ne mažiau kaip 25 proc.;
  • mažųjų architektūros elementų (pvz. lauko suoliukai, stacionarūs dviračių stovai, medžių apsaugos, lauko vazonai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas, meno kūrinių, skulptūrų, statulų, esančių tvarkomame objekte, atnaujinimas (šios išlaidos gali sudaryti ne daugiau kaip 5 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų), kitų  aplinkos tvarkymo elementų (tvoros, apsauginės pėsčiųjų tvorelės, stoginės, lieptai ir pan.) sukūrimas ir atnaujinimas;
  • kitų atvirų viešųjų erdvių sutvarkymas ir (arba) sukūrimas, pritaikant jas kaimo bendruomenės poreikiams, ekonominei, socialinei, kultūrinei veiklai, laisvalaikiui ir siekiant skatinti kaimo vietovėse ekonominę plėtrą,  socialinę įtrauktį ir skurdo mažinimą.
 
Paramos gali kreiptis savivaldybių administracijos, savivaldybių tarybų įsteigti juridiniai asmenys.
 

 
Naudinga informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2018 m. gegužės 9 d. 10:50