Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama investicijoms į prevencinę veiklą, kuria siekiama sumažinti pavojingų ligų grėsmes ir su jomis susijusias pasekmes (2021 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetas – skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje.
 
Priemonės tikslinė sritis – ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas.
 
Kompleksinis tikslas – mažinti klimato kaitos padarinių įtaką ūkinei veiklai.
 
Remiama veikla – pavojingų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų grėsmes ir su jomis susijusių pasekmių sumažinimas.
 
Paramos gali kreiptis ne jaunesni kaip 18 m. ūkinių gyvūnų laikytojai:
  • fiziniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę ūkininko ūkį ir žemės ūkio valdą;
  • juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir savo vardu įregistravę valdą.
 
Paramos dydis negali viršyti 100 000 Eur (šimto tūkstančių eurų) arba 300 000 Eur (trijų šimtų tūkstančių eurų) 171 punkte nurodytu atveju ir 200 Eur 1 SG, kai prašoma paramos suma viršija 4 000 Eur. SG apskaičiuojamas Taisyklių 58 punkte nustatyta tvarka.
 
AKTUALU! Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo tinklapyje, registruotiems naudotojams prisijungus per nuorodą https://ise.vic.lt/UgrisN/Sgv/Programos, pateikta ūkinių gyvūnų laikymo vietoje laikomų ūkinių gyvūnų vidutinio metinio skaičiaus, išreikšto sutartiniais gyvuliais (SG) skaičiuoklė (Investicija į biosaugą).
 

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. gruodžio 21 d. 16:36