Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (kai verslo plano įgyvendinimui mokama išmoka) (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-11-04
Iki 2019-12-31
Paraiškų priėmimas baigėsi
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Remiama veikla:
  •  pagal priemonės veiklos sritį parama teikiama ne žemės ūkio veiklai pradėti. Remiama ekonominė veikla, nurodyta Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriuje, patvirtintame Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“.
Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės).
 
Paramos suma – 100 procentų išmoka iki 17 220 Eur vienam projektui.
 
Paramos paraiškas priima ir registruoja NMA Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento teritoriniai paramos administravimo skyriai. Paramos paraiška gali būti pateikta ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gruodžio 13 d. 12:27