Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse (2017 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis 
 
Prioritetas – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinė sritis – veiklos įvairinimo, mažųjų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • ekonominė ne žemės ūkio veikla.
 
Paramos gali kreiptis fiziniai asmenys, privatūs juridiniai asmenys (labai mažos įmonės) ir viešieji juridiniai asmenys (viešosios įstaigos socialiniam verslui vykdyti).
 
Paramos suma – 40 000 Eur vienam paramos gavėjui (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnės paramos sumos).
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:37