Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų (2016 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-08-01
Iki 2016-10-31
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis 
 
Prioritetai - skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos žemės ūkio, maisto ir miškininkystės sektoriuose; skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys - atsinaujinančių energijos išteklių, šalutinių produktų, atliekų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo bei naudojimo bioekonomikos tikslais palengvinimas; veiklos įvairinimo, labai mažų ir mažų įmonių kūrimo ir plėtojimo, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų;
  • biometano gamyba ir suspaudimas;
  • šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose;
  • degazuotojo substrato gamyba.
 
Viename projekte galės būti remiamos kelios veiklos, tačiau biodujų  gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų yra privaloma.
 
Paramos gali kreiptis ūkininkai, veikiančios ar naujai įsteigtos labai mažos arba mažos įmonės.
 
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
 
Didžiausia paramos suma vienam projektui negali viršyti 1 600 000 Eur.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:33