Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Parama asbestinių stogų dangos keitimui (2019 m.)

Spausdinti
Prioritetai – skatinti socialinę įtrauktį, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinė sritis – vietos plėtros kaimo vietovėse skatinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
 
  • kaimo vietovėje esančio gyvenamojo namo, priklausančio fiziniam asmeniui, visos asbestinės stogo dangos pakeitimas
 
Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai, kurie yra ne jaunesni kaip 18 metų. Paramos paraišką gali teikti ir tie pareiškėjai, kurie yra nebaigę įgyvendinti projekto pagal kitas KPP priemones, jeigu teisės aktuose nenumatyta kitaip.
 
Paramos paraiška teikiama NMA spausdintine (popieriuje pateikta) forma pareiškėjo asmeniškai ar per įgaliotą asmenį.
 
Paramos paraišką galima užpildyti ir pateikti ir elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga. Prie paraiškos pridedami dokumentai turi būti elektroninės formos (jeigu dokumentas pateiktas popieriuje, jis turi būti nuskenuotas ir pateiktas kartu su paraiška). Paraiška ŽŪMIS turi būti pateikta ne vėliau kaip iki kvietimo teikti paramos paraiškas paskutinės dienos 12 val.
 

 
Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 25 d. 14:33