Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-06-21
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 7 d., pavėluotai paraiškos priimamos iki birželio 21 d.
Atsižvelgiant į visuotinį karantiną, priimtas sprendimas pareiškėjams netaikyti sankcijų už vėlavimą ir pasėlių bei kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenų keitimą.
 
Veiklos prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
  • Lietuvos nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
  • dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio būklės gerinimas.
 
Veikla prisideda prie aplinkos apsaugos kompleksinio tikslo įgyvendinant tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu.
Remiamos veikla – nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymas ir veisimas.
 
Paramos gali kreiptis:
  • Fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.
  • Pareiškėjas laikomas dalyvaujančiu įgyvendinant veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 4 d. 16:19