Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2020 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2020-04-20
Iki 2020-06-22
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Veiklos prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
 
  • Lietuvos nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
  • dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio būklės gerinimas.
 
Veikla prisideda prie aplinkos apsaugos kompleksinio tikslo įgyvendinant tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu.
Remiamos veikla – nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymas ir veisimas.
 
Paramos gali kreiptis:
 
  • Fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.
  • Pareiškėjas laikomas dalyvaujančiu įgyvendinant veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2020 m. balandžio 17 d. 09:10