Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas (2018 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2018-04-16
Iki 2018-06-08
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Veiklos prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
 
 • Lietuvos nykstančių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas;
 • dirvožemio erozijos prevencija ir dirvožemio būklės gerinimas.
 
Veikla prisideda prie aplinkos apsaugos kompleksinio tikslo įgyvendinant tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu.
Remiamos veikla – nykstančių vietinių senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių laikymas ir veisimas.
 
Paramos gali kreiptis:
 
 • Fiziniai (ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla.
 • Pareiškėjas laikomas dalyvaujančiu įgyvendinant veiklą nuo paramos paraiškos pateikimo dienos.
 
Paramos dydis:
 
Parama teikiama už šiuos nykstančių Lietuvos senųjų gyvulių ir naminių paukščių veislių laikomus ūkinius gyvūnus (skirtingų rūšių ūkinių gyvūnų vieneto atitikties sutartiniam gyvuliui (toliau – SG) perskaičiavimas yra pateikiamas Taisyklių 3 priede):
 
 • už žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1SG;
 • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
 • už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 14:19