Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2022 m. II)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-10-03
Iki 2022-11-30
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai:
  • atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje.
Tikslinės sritys – bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
  • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
  • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 1 103 318  Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. rugsėjo 20 d. 13:33