Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas (2017 m.)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai:
  • atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas;
  • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuje.
 
Tikslinės sritys – bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atkūrimas ir išsaugojimas; veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas; anglies dvideginio absorbavimas ir jo emisijos miškininkystės srityje mažinimas.
 
Pagal veiklos sritį remiama tokia veikla:
  • miškų priešgaisrinės apsaugos infrastruktūros kūrimas;
  • miškų gaisrų stebėsenos ir pranešimo apie juos įrangos diegimas ir gerinimas;
  • stichinės nelaimės pažeisto miško atkūrimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 
Didžiausia paramos suma vienam paramos gavėjui:
  • projektui negali viršyti 200 000 Eur;
  • 2014–2020 metų laikotarpiu negali viršyti 400 000 Eur.

 
Aktuali informacija:
 
 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 4 d. 10:34