Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas (2017 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2017-04-03
Iki 2017-07-31
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetas – atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas.
 
Priemonės tikslinė sritis – įgyvendinti bendruosius aplinkosaugos tikslus, susijusius su biologinės įvairovės išsaugojimu ir ekosistemų subalansuotu funkcionavimu, išsaugant nustatytas ir patvirtintas meldinių nendrinukių Acrocephalus paludicola buveines.
 
Kompleksiniai tikslai:
 
  • išsaugoti kraštovaizdį;
  • tvarkyti natūralias ir pusiau natūralias pievas bei ekstensyviai naudojamas šlapynes;
  • sudaryti palankias sąlygas šiems ypač retiems paukščiams išlikti natūraliose ir pusiau natūraliose pievose bei ekstensyviai naudojamose šlapynėse.
 
Remiama veikla
 
Natūralių ir pusiau natūralių pievų bei ekstensyviai naudojamų šlapynių tvarkymas:
 
  • krūmų pašalinimo ir sutvarkymo darbai;
  • šienavimo ir nupjautos žolės, nendrių sutvarkymo darbai;
  • nukirstų krūmų ir nupjautos žolės, nendrių išvežimo darbai.
 
Paramos gali kreiptis:
 
  • fiziniai (ne jaunesni nei 18 metų amžiaus) ir juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio veikla ir teisėtais pagrindais valdantys numatomus tvarkyti žemės plotus.
 
Paramos dydis:
 
  • didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 85 000 Eur. Į šią sumą neįskaičiuojamas pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestis (PVM).
  • finansuojama 100 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 

 
Aktuali informacija:
 

 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:45