Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė (2019 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2019-07-01
Iki 2019-08-30
Paraiškų priėmimas baigėsi
Investicinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Prioritetai: atkurti, išsaugoti ir pagerinti nuo miškininkystės priklausančias ekosistemas.
 
Tikslinės sritys:
  • bioįvairovės, aukštos gamtinės vertės medynų atstatymas ir išsaugojimas;
  • veiklų, prisidedančių prie aplinkai palankių ūkininkavimo sistemų, augalijos ir gyvūnijos zonų miškuose kūrimo ir (arba) jų priežiūros gerinimo, skatinimas.
Kompleksiniai tikslai:
  • didinti miškų ekosistemų atsparumą ir aplinkosauginę vertę ir skatinti ekosistemų atkūrimą bei priežiūrą;
  • neigiamo klimato kaitos poveikio švelninimas.
Remiama veikla (vykdoma kaimo vietovėje):
  • pamiškių formavimas;
  • miškuose esančių saugomų natūralių buveinių ar saugomų rūšių buveinių atkūrimas arba būdingos miško struktūros palaikymas;
  • nevietinių medžių rūšių medynų (kai nevietinės medžių rūšys medyne yra vyraujančios) pertvarkymas (rekonstrukcija) į vietinių medžių rūšių medynus;
  • jaunuolynų (iki 20 metų amžiaus) ugdymas;
  • Vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas.
Paramos gali kreiptis: privačių ir valstybinių miškų valdytojai.
 
 
Paraišką galima pateikti elektroniniu būdu, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga adresu https://zumis.lt.
 
 

Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. spalio 10 d. 10:48