Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos į miškininkystės technologijas (2022 m. I)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-03-01
Iki 2022-04-29
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai: 
 • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
Tikslinės sritys:
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
 • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiama veikla:
 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.
 
Paraiškų rinkimo etapui skirta 5 000 000 Eur paramos lėšų.

Aktuali informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. vasario 22 d. 17:09