Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Investicijos į miškininkystės technologijas (2020 m. II)

Spausdinti
Investicinės paramos priemonė / veiklos sritis
 
Prioritetai: 
 • didinti ūkių perspektyvumą, skatinti inovacines ūkių technologijas ir tvarų miškų valdymą;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparios mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos miškininkystės sektoriuose;
 • skatinti socialinę įtraukti, skurdo mažinimą ir ekonominę plėtrą kaimo vietovėse.
 
Tikslinės sritys:
 • miškininkystės ekonominės vertės didinimas ir miškų plotų plėtra;
 • atsinaujinančių energijos šaltinių, šalutinių produktų, atliekų, liekanų ir kitų nemaistinių žaliavų tiekimo ir naudojimo palengvinimas bioekonomikos tikslais;
 • veiklos įvairinimo, mažų įmonių kūrimo ir plėtros, taip pat darbo vietų kūrimo lengvinimas.
 
Kompleksiniai tikslai:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
 
Remiama veikla:
 • miškų ūkio modernizavimas, miško kirtimo, apvaliosios medienos ir medienos biokuro ruošos technologijų diegimas, paslaugų miškų sektoriuje teikimas;
 • minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas;
 • vidinės miškotvarkos ir Miško želdinimo ir žėlimo projektų, kaip savarankiškos investicijos, rengimas ar tikslinimas.
 
Paramos gali kreiptis privačių miškų valdytojai, savivaldybės, labai mažos bei mažos įmonės.
 
Paramos suma – iki 100 000 Eur vienam projektui ir negali viršyti 200 000 Eur sumos 2014–2020 metų laikotarpiu.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. liepos 28 d. 16:42