Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas (2022 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2022-01-03
Iki 2022-12-30
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės veiklos sritis prisideda prie ES kaimo plėtros politikos trečiojo prioriteto „Skatinti maisto tiekimo grandinės organizavimą, įskaitant žemės ūkio produktų perdirbimą ir rinkodarą, gyvūnų gerovę ir rizikos valdymą žemės ūkyje“ tikslinės srities „Ūkių rizikos prevencijos ir valdymo rėmimas“ įgyvendinimo.
 
Priemonės veiklos srities įgyvendinimas prisideda prie kompleksinių tikslų:
 • inovacijų kūrimas, diegimas ir sklaida;
 • aplinkos išsaugojimas ir tvari plėtra;
 • klimato kaitos švelninimas.
Remiami sektoriai:
 • galvijininkystė;
 • avininkystė;
 • ožkininkystė;
 • arklininkystė;
 • kiaulininkystė;
 • paukštininkystė.
Paramos gali kreiptis aktyvus žemės ūkio subjektas, kuris:
 • laiko ūkinius gyvūnus, kurie yra įregistruoti jo vardu Ūkinių gyvūnų registre;
 • yra savo vardu kaip valdos valdytojas įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
 • yra apdraudęs ūkinius gyvūnus nuo Pasaulio gyvūnų sveikatos organizacijos nustatytame gyvūnų ligų sąraše nurodytų ūkinių gyvūnų užkrečiamųjų ligų, kurių protrūkio faktą oficialiai pripažįsta Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. 
 

Kita naudinga informacija:
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2022 m. balandžio 19 d. 13:28