Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Ekologinis ūkininkavimas (2016 m.)

Spausdinti
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės prioritetai:
 
 • su žemės ūkiu susijusių ekosistemų atkūrimas, išsaugojimas ir pagerinimas;
 • dirvožemio erozijos prevencija, dirvožemio kokybės išsaugojimas ir gerinimas.
 
Priemonės tikslinės sritys:
 
 • biologinės įvairovės atkūrimas, išsaugojimas ir didinimas, įskaitant „Natura 2000“ vietoves, teritorijas, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, ūkininkauti skirtas gamtiniu požiūriu didelės vertės teritorijas;
 • dirvožemio apsauga nuo degradavimo ir dirvožemio anglies dvideginio praradimo, taikant tinkamą augalų sėjomainą ir ariamąją žemę apsėjant žieminėmis kultūromis.
 
Kompleksiniai tikslai:
 
 • užtikrinti kokybiškų maisto produktų gamybą ir vartotojų aprūpinimą kokybiškais maisto produktais;
 • mažinti aplinkos taršą bei saugoti biologinę įvairovę, prisidėti prie aplinkos apsaugos žemės ūkyje bei tausios ūkinės veiklos įvairinimo.
 
Remiamos veiklos:
 
 • „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“;
 • „Parama ekologiniam ūkininkavimui“.
 
Paramos gali kreiptis:
 
 • ankstesniais paraiškų rinkimo metais pateikę paramos paraiškas įgyvendinti tęstinius įsipareigojimus tuose pačiuose laukuose nedidindami paramos paraiškose pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“ (toliau – Priemonė) ir pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ deklaruoto ploto;
 • didinantys deklaruotus plotus pagal Priemonę, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta paramos paraiškoje pagal Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų pagal Priemonę laikotarpiu. Įsipareigojimų laikotarpis skaičiuojamas naujai deklaruotiems pagal Priemonę plotams, o ankstesniais paraiškų teikimo metais pateiktų paramos paraiškų plotams įsipareigojimų laikotarpis nekinta;
 • prisiimantys naujus įsipareigojimus pagal Priemonę paramai už sodus, uogynus, daržoves ir bulves gauti. Jei pareiškėjai šiuose plotuose įsipareigojimų laikotarpiu augins kitus nei šiame papunktyje nurodytus pasėlius, parama tais metais už šiuos plotus neteikiama. Šio papunkčio reikalavimas netaikomas taisyklių 8.2 ir 8.4 papunkčiuose nurodytiems pareiškėjams;
 • 2015 m. pabaigę įgyvendinti įsipareigojimus pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“ prisiimdami naujus įsipareigojimus pagal Priemonę:
  • nedidinantys buvusio deklaruoto ploto pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“;
  • didinantys deklaruotus plotus lyginant su buvusiais deklaruotais plotais pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programą „Ekologinis ūkininkavimas“, tačiau ne didesniame plote nei 2015 m. pareiškėjo buvo prašyta paramos paraiškoje pagal Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, ir įsipareigojantys po paramos paraiškos pateikimo visoje valdoje vykdyti ekologinę žemės ūkio gamybą visu įsipareigojimų pagal Priemonę laikotarpiu.
 
Paramos dydis:
 
Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama ekologiniam ūkininkavimui“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:
 • javus – 218 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 232 Eur už 1ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 273 Eur už 1ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1ha;
 • daugiametes žoles – 176 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 487 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 518 Eur už 1 ha.
 
Už laukus, kuriuose įgyvendinama veikla „Parama perėjimui prie ekologinio ūkininkavimo“, kompensacinė išmoka mokama kiekvienais metais per įsipareigojimų laikotarpį ir skiriama už:
 
 • javus – 238 Eur už 1 ha;
 • javus pašarams ‒ 247 Eur už 1 ha;
 • javus, daugiametes žoles sėklai – 298 Eur už 1 ha;
 • daugiamečių žolių įsėlį ‒ 59 Eur už 1 ha;
 • daugiametes žoles – 182 Eur už 1 ha;
 • daržoves, bulves – 525 Eur už 1 ha;
 • vaistažoles, aromatinius ir prieskoninius augalus – 516 Eur už 1 ha;
 • uogynus ir sodus – 534 Eur už 1 ha.
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. birželio 12 d. 13:30