Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2021 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2021-04-12
Iki 2021-07-02
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Svarbu! Paraiškos priimamos iki birželio 7 d., pavėluotai – iki liepos 2 d.. Paraiškos pagal veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių isaugojimas" priimamos iki birželio 21 d., taip pat iki šios datos galima sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves.
 
Atsižvelgiant į visuotinį karantiną, priimtas sprendimas pareiškėjams netaikyti sankcijų už vėlavimą ir pasėlių bei kitų žemės ūkio naudmenų deklaravimo paraiškos duomenų keitimą.
 
Priemonės prioritetai:
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių, mažo anglies dioksido kiekio, technologijų taikymo žemės ūkio, maisto sektoriuose.
Priemonės veiklų įgyvendinimas prisideda prie šių tikslinių sričių:
 • biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, palaikant arba atstatant pakankamos įvairovės ir ploto buveines bei skatinant aplinkai draugišką ūkininkavimą, ypatingai jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose;
 • priemonių, susijusių su Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB, direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo ir direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimo, siekiant vandentvarkos gerinimo, įskaitant trąšų ir augalų apsaugos produktų tvarkymą;
 • apsaugoti dirvožemį nuo degradacijos ir erozijos, siekiant gerinti dirvožemio kokybę bei skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • specifinių teritorijų tvarkymo, siekiant didesnės anglies dvideginio absorbcijos ir emisijos mažinimo.
Remiama veikla:
 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“;
 • „Specifinių pievų tvarkymas“;
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“;
 • „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ veiklos sritys:
–  „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;
– „Daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“;
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“;
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:
– išvežant nušienautą žolę;
– nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito;
 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“;
 • „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“:
– daržovėms ir bulvėms;
– vaisiams ir uogoms;
 • ​„Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą;
 • „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių isaugojimas";
 • „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“;
 • „Ražienų laukai per žiemą“;
 
Pavėluotai pateiktos paramos paraiškos priimamos iki Tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėse nustatyto pavėluotai pateiktų paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų priėmimo termino pabaigos (išskyrus paraiškas sertifikuoti pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves), už kiekvieną pavėluotą darbo dieną galutinę paramos sumą mažinant 1 proc.
 
Pareiškėjai gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys. 
 
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2021 m. birželio 21 d. 14:14