Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programa
Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Parama

Agrarinė aplinkosauga ir klimatas (2016 m.)

Spausdinti
Svarbu
Paraiškų priėmimas
Nuo 2016-04-11
Iki 2016-07-01
Pavėluotai paraiškos priimamos
Nuo 2016-06-07
Iki 2016-07-01
Kompensacinės paramos priemonė/veiklos sritis
 
Priemonės prioritetai:
 • atkurti, išsaugoti ir pagerinti su žemės ūkiu susijusias ekosistemas;
 • skatinti efektyvų išteklių naudojimą ir remti perėjimą prie klimato kaitai atsparių, mažo anglies dioksido kiekio, technologijų taikymo žemės ūkio, maisto sektoriuose.
 
Priemonės veiklų įgyvendinimas prisideda prie šių tikslinių sričių:
 
 • biologinės įvairovės atkūrimo, išsaugojimo ir didinimo, palaikant arba atstatant pakankamos įvairovės ir ploto buveines bei skatinant aplinkai draugišką ūkininkavimą, ypatingai jautriose gamtiniu požiūriu teritorijose;
 • priemonių, susijusių su Bendrosios vandens politikos direktyvos 2000/60/EB, direktyvos 2009/128/EB, nustatančios Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo ir direktyvos 91/676/EEB dėl vandens apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių, įgyvendinimo ir tęstinumo užtikrinimo, siekiant vandentvarkos gerinimo, įskaitant trąšų ir augalų apsaugos produktų tvarkymą;
 • apsaugoti dirvožemį nuo degradacijos ir erozijos, siekiant gerinti dirvožemio kokybę bei skatinant prisitaikymą prie klimato kaitos;
 • specifinių teritorijų tvarkymo, siekiant didesnės anglies dvideginio absorbcijos ir emisijos mažinimo.
 
Remiama veikla ir paramos dydis:
 
 • „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“– 101 Eur už ha;
 • „Specifinių pievų tvarkymas“ – 69 Eur už ha;
 • „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ – 208 Eur už ha;
 • „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose“ – 291 Eur už ha;
 • Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“ – 160 Eur už ha;
 • „Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje“ – 68 Eur už ha;
 • „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“ – 221 Eur už ha;
 • „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“:
  •  išvežant nušienautą žolę – 155 Eur už ha;
  • nušienautą susmulkintą žolę paskleidžiant ant melioracijos griovio šlaito – 141 Eur už ha;
 • „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ – 232 Eur už ha;
 • „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“ (didžiausias bendras remiamas plotas – 100 ha):
  • daržovėms ir bulvėms – 318 Eur už ha;
  • vaisiams ir uogoms – 336 Eur už ha;
 • „Dirvožemio apsauga“ už ankštinių augalų arba daugiamečių žolių auginimą – 45 Eur už ha.
 • „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas:
  • už žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
  • už stambiųjų žemaitukų veislės arklius – 200 Eur už 1 SG;
  • už Lietuvos sunkiuosius arklius – 200 Eur už 1 SG;
  • už Lietuvos šėmuosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
  • už Lietuvos baltnugarius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius) – 200 Eur už 1 SG;
  • už senojo genotipo Lietuvos juodmargius ir žaluosius galvijus (karves, telyčias, veislinius bulius)   200 Eur už 1 SG;
  • už senojo genotipo Lietuvos baltąsias kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur   už 1SG;
  • už Lietuvos vietines kiaules (paršavedes, kiaulaites, veislinius kuilius) – 180 Eur už 1 SG;
  • už Lietuvos šiurkščiavilnes avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1 SG;
  • už senojo genotipo Lietuvos juodgalves avis (ėriavedes, avytes, veislinius avinus) – 187 Eur už 1   SG;
  • už Lietuvos vištines žąsis – 162 Eur už 1 SG.
 
Paramos gali kreiptis fiziniai ir juridiniai asmenys.
 

 
Aktuali informacija:
 
 
Paskutinio atnaujinimo data: 2019 m. gegužės 31 d. 15:03